Category Archives: organisasjoner

-Jeg har bare ditt ord for at du har angst

Bidragsyter: Nina E. Strand

Jeg har vært deltaker i et tiltak som heter Unikum. Det blir drevet av Kirkens Bymisjon i samarbeid med NAV og er rettet spesielt mot borgere med psykisk sykdom. Se presentasjon på unikum.no. Jeg var deltaker fra januar 2009 til juni 2010. Jeg velger å fortelle om forholdene slik at de som støtter Kirkens Bymisjon får vite hva pengene deres faktisk går til.

Jeg fikk tildelt en veileder da jeg begynte. Hun hadde en svært negativ og kritisk stil og kommentere ved flere anledninger at jeg kom for sent ute på fellesarealene. Jeg hadde ved oppstart opplyst om at det kunne hende jeg kom for sent og at dette var pga angst. Hun var kritisk til dette og ga uttrykk for at “jeg har bare ditt ord for at du har angst”. En hørte ofte stemmen hennes gjennom lokalet. Andre veiledere var tilstede men reagerte ikke. Dette pågikk fra jeg begynte til jeg konfronterte henne oktober 2009. Hun begrunnet sin negative stil med at det var “for å få deg til å prestere bedre”.

Jeg tok opp oppførselen hennes med avdelingsleder og verneombud, responsen var at «hun mente det ikke sånn». 

Veilederene viste ingen interesse for å snakke med deltakerene utenom arbeidsinstrukser men sosialiserte gjerne seg i mellom uten å inkludere oss. I lunchpausen satte de seg alltid ved et eget bord og de holdt seg for seg selv i de andre pausene. Jeg tok det opp og det bedret seg noe. Avdelingsleder fulgte i minimal grad opp driften og snakket aldri med deltakerene. Jeg tror de færrste visste hvem som var avdelingsleder. Vi ble heller ikke informert om hva som skjedde med produktene etter at de forlot avdelingen.  Les videre

Reklame

Ikke bare et VG-problem, men et folkeproblem!

Bidragsyter: Victoria

Det har allerede blitt behørig diskutert rundt om på blogger, Facebook og Twitter. Jeg snakker om VGs famøse oppslag i anledning Mortensrud-drapene: -Typisk for psykiske lidelser.

Jeg gjengir deler av teksten i oppslaget:

Handlingsmønsteret til familiemannen som er etterlyst for drapene på Mortensrud, forekommer ganske ofte hos folk med store psykiske lidelser.
Det sier Børre Husebø, som har 30 års erfaring som rettspsykiater.
– Du ser det ikke så sjeldent hos dypt deprimerte mennesker.
De har gjerne et sinnssykelig motiv, sier Husebø på generelt grunnlag.
Han forteller at det er få alternativer som forklarer utslettelse av egen familie, som oftest begås av familiens far og kulminerer med at han tar sitt eget liv.
– Et såkalt utvidet suicid, altså utvidet selvmord, er en av få muligheter i saker som dette. Som regel er det det eller sinnssykdom, forteller han.
– Gjerningspersonen er gjerne psykotisk og har fortapelsesideer som handler om at man går til grunne. Vedkommende er da dypt deprimert, og det dreier seg ofte om å skåne resten av familien, så da tar man med seg dem i døden.
Den erfarne psykiateren peker på at tap av borgerlig aktelse er en faktor som går
igjen i slike saker.

Egentlig hadde jeg tenkt til å skrive om dette samme dagen som oppslaget stod på trykk. Men jeg rakk ikke. Og selv om jeg en stund tenkte at det var dumt, ble jeg etterpå sikker på at dét igrunnen ikke spiller noen rolle. For dette er jo ikke noe som er unikt for VG akkurat denne dagen, det er heller ikke en engangshendelse i pressen. Dette er rett og slett slik Main Stream Media så og si alltid formulerer seg når det er snakk om slike situasjoner. Da er det en eller annen tikkende bombe som løper rundt, gjerne med kniv eller andre våpen. Det snakkes om psykiatridrap, det er bare så typisk psykisk syke.

Men, det er ikke det. Som generalsekretær i Rådet for psykisk helse skrev på organisasjonens blogg samme dag oppslaget stod:

Blogg: – Typisk VG

Slett journalistikk og overskrifter hinsides virkeligheten er langt mer typisk for VG, enn det er for psykisk syke å drepe.

Overskriften i dagens VG, i sak som omhandler det tragiske familiedrapet i Mortensrud er: – Typisk for psykiske lidelser.

Ekstremt få, nesten ingen psykisk syke er på noe vis farlige for sine omgivelser og enda færre begår drap. Drap er et svært sjeldent utfall av en psykisk lidelse.

Men det å drepe er et ekstremt uttrykk for mental ubalanse. Men derfra til å hevde at drap er typisk for psykisk lidelse er direkte absurd.

Det går ikke rundt flere hundre tusen tikkende drapsbomber i Norge i dag. 15 – 20 prosent lider til en hver tid av en psykisk lidelse. Tristhet og nedstemthet preger hverdagen til mange av dem. VG har ikke gjort dagen bedre for dem.

Marianne Røiseland

Odd Volden ( tidligere landsstyremedlem i Mental Helse Norge, skribent og brukeraktivist) snakket en gang om at han har en hypotese om at journalister ofte en eller annen gang i studietida (eller ved andre anledninger i ungdommen) har jobbet som ekstravakter ved en psykiatrisk avdeling. Dette kan kanskje være en del av grunnen til at mange journalister på helt feilaktig grunnlag innbiller seg at de er egnet til å skrive om dette. I tillegg til at det farger måten de beskriver kriser som den på Mortensrud, påvirker det også måten de omtaler psykisk helse til vanlig. På mange måter kan det minne om den ansatte på en akuttpost som ikke helt catcher poenger i at man må fokusere på lokalt psykisk helsearbeid. Det at man for det meste ser brukerne akkurat idet de har en veldig dårlig periode fører lett til et grunnsyn om at en del lidelser er kronisk kritiske, livsvarige og så videre.

Og, mediene er jo ikke bare fulle av kommentarer som er under enhver kritikk i slike alvorlige tilfeller som det på Mortensrud. Nei, det meste kan jo tydeligvis diagnostiseres. Man snakker om at ting er helt sinnssykt, at fotballdommeren var schizofren eller at et eller annet land har en schizofren utenrikspolitikk. Nylig leste jeg Hannah Helseths bok Generasjon Sex. Jeg undret meg over begrepsbruken hennes, for hun skrev blant annet at jenter og unge kvinner generaliseres inn i schizofrene kvinneroller, hvor man ofte vil flere motstridende ting samtidig, eller at det man sier og det man gjør ikke nødvendigvis er sammenfallende. Jeg tenker at dette har mer med ambivalens og refleksjon å gjøre, enn det handler om schizofreni. Og jeg skjønner jo at Helseth ikke snakker om schizofrene roller som i, eh – schizofreni – men hva er da poenget med å  bruke dette ordet?

Det er lett å legge skylda på VG når oppslag som det om Mortensrud står på trykk, og hadde det bare vært hos VG det var en jobb å gjøre, ville problemet lett ha vært løst. Men dette stikker dypere enn det. Psykiske lidelser omtales respektløst i mediene, rundt om i ulike behandlingsmiljøer og blant folk flest. Dette er det viktig å tenke på, for først når man er klar over at man trår feil selv, blir det kanskje mindre relevant å bruke spalteplass på å skylde på alle andre.


Brukerkompetansen møter stengte dører (?)

Bidragsyter: Gunn Pound

Tar utgangspunkt i mitt møte med  Rådet for psykisk helse som i godt selskap med mange andre skriver og snakker så vakkert om brukermedvirkning og nytteverdien av brukernes erfaringskompetanse.

I november 2009 kontakter jeg Rådet for psykisk helse. I min henvendelse tilbyr jeg vederlagsfritt å bidra med min brukerkompetanse på kurs, seminar og lignende med tema ”Åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen” . Jeg la også ved min rapport ”Hva gjør vi neste gang” som på en saklig og objektiv måte beskriver min erfaring da jeg fikk en depresjon på en IA-arbeidsplass med mangelfull tilrettelegging og oppfølging som førte til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Rapporten inneholder også interessante og tankevekkende refleksjoner samt gjennomtenkte forslag til forbedringer sett fra et brukerperspektiv (uttalelser fra leserne). Videre informerte jeg om mine planer om å starte oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene i Stovner bydel. Les videre

Ville hjerter: en prosjektblogg på wordpress

Bidragsyter: Ville hjerter

Vi ønsker å samle inn tips og råd om hvordan vi kan skape et varmere og rausere samfunn og hvordan barn og unge kan få det best mulig.

Les mer om Ville hjerter her.

På bakgrunn av dette vil vi høsten 2009 besøke følgende plasser:

19. oktober: Kirkenes – Åpent folkemøte om rus

20. oktober: Kirkenes – Rådslag for unge for elever ved Kirkenes VGS

22. oktober: Hammersborg fritidsklubb – Rådslag for barn og unge (1. -7. klassinger)

17. november: Bjørnholt skole i Oslo – Rådslag for unge (VGS-elever)

18. november: Eikelund VGS – Rådslag for unge (VGS-elever)

[det vil lages lenker til alle arrangementene, etter hvert som programmene blir klare!)

Så, vi rekker en del – men dette er forhåpentligvis kun en start. På de stedene vi er kommer vi til å oppfordre ungdommene til å gi innspill til oss. Men, vi vet at en del slike ting ikke alltid er så lette å snakke om. I alle fall ikke i plenum i en fullsatt sal.

Derfor vil vi åpne for at ungdom kan komme med innspill på andre måter også. De stedene vi besøker vil ungdom kunne lage egne t-skjorter, buttons og sende oss mobilbilder. Vi tar bilder av alle buttons og t-skjorter som lages, slik at vi på slutten av året sitter med materiale som virkelig visualiserer hva unge er opptatt av og hvordan de tenker seg at ting kan bli bedre. Les videre

Folkemøte om rus i Kirkenes mandag 19. oktober

Bidragsyter: Ville hjerter

Bor du i Kirkenes og er opptatt av psykisk helse og rus?

Mandag 19. oktober arrangerer vi et åpent møte om rus og psykisk helse i Kirkenes. Vi håper på at så mange tar turen at vi virkelig kan kalle dette et folkemøte!

Vi har bestilt Aurora Kino – og vi lager i stand en kveld som virkelig setter fokus på viktige problemstillinger.Vi ønsker at ulike folk skal møtes fordi vi tror at det blir bedre løsninger og mer fruktbare idéer hvis alle stemmer høres. Derfor inviterer vi skoleelever, foreldre, lærere, politikere, brukerorganisasjoner, helsetjenester og medier. For å nevne noen.

Vi sørger for enkel servering. Det blir diskusjoner, temainnlegg og visning av Margreth Olins film Engelen.

Vil du være med? Send en mail til mailadressen oppgitt i invitasjonen. Vi har totalt plass til 100 stykker og her blir det førstemann til mølla som gjelder. Vær rask! Les videre

Nettsteder med både plass og grunnlag for større debatt omkring temaer innen psykisk helse

Bidragsyter Jan Olaf Ellefsen

Det fins en rekke tema innen psykisk helse som er egnet for å debatteres på nettet.
Det kan være et fint tillegg til debatter i aviser og på arrangementer. Følgende nettsteder kan være nyttige for meningsbrytning mellom de mange ulike aktører innen området psykisk helse. Håper flere melder seg inn og deltar!

1. NASEPs diskusjonsforum (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – diskusjonene er åpne for alle)

2. Hvite Ørns diskusjonsforum (Interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse – diskusjonene er åpne for alle)

3. Google diskusjonsgruppe – tvangsinnleggelser (åpent nettforum om tvang i psykiatrien)

4. Temabloggen ~ psykisk ~ (en åpen temablogg hvor psykisk helsefeltet kan settes under lupen)

Følgende diskusjonsfora må åpnes opp, slik at det blir åpne debatter også der:

5. Psykologforeningens debattforum.

6. Nasjonalt nettverk for tvangsforskning.

Aktører fra alle sider av bordet oppfordres til å igangsette og delta i debatter på nett.

Håper flere melder seg inn og deltar. Videresend gjerne budskapet til andre.

Brukerperspektiver i psykisk helsearbeid

Bidragsyter: Victoria

12. mars skal jeg holde et foredrag i Kristiansand. Temaet for konferansen er brukerperspektiver i psykisk helsearbeid, og det kommer mange fine folk for å snakke om ulike temaer (se program). Konferansen er ennå ikke fulltegnet, så her er det fremdeles mulig å melde seg på (på konferansenettsiden står det at påmeldingsfristen var 25. februar, se bort i fra dette).

Her er det mye kunnskap å hente enten du er bruker, pårørende, ansatt innen psykisk helsevern, NAV-ansatt, bedriftseier eller fastlege. Les videre

– Veksten innen psykisk helsevern skal være større

Bidragsyter: Victoria

I gårdagens utgave av Søndagsavisa på NRK P2, sa Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at psykisk helsevern fremdeles skal prioriteres i 2009. Ministeren møtte Mental Helses generalsekretær, Mette Kammen, og leder for Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen, i radiodiskusjon.

Opptrappingsplanen for psykisk helse er inne i sine siste dager, men ministeren sier at veksten i denne sektoren skal være sterkere enn i resten av helsevesenet. Les videre