Category Archives: NAV

-Jeg har bare ditt ord for at du har angst

Bidragsyter: Nina E. Strand

Jeg har vært deltaker i et tiltak som heter Unikum. Det blir drevet av Kirkens Bymisjon i samarbeid med NAV og er rettet spesielt mot borgere med psykisk sykdom. Se presentasjon på unikum.no. Jeg var deltaker fra januar 2009 til juni 2010. Jeg velger å fortelle om forholdene slik at de som støtter Kirkens Bymisjon får vite hva pengene deres faktisk går til.

Jeg fikk tildelt en veileder da jeg begynte. Hun hadde en svært negativ og kritisk stil og kommentere ved flere anledninger at jeg kom for sent ute på fellesarealene. Jeg hadde ved oppstart opplyst om at det kunne hende jeg kom for sent og at dette var pga angst. Hun var kritisk til dette og ga uttrykk for at “jeg har bare ditt ord for at du har angst”. En hørte ofte stemmen hennes gjennom lokalet. Andre veiledere var tilstede men reagerte ikke. Dette pågikk fra jeg begynte til jeg konfronterte henne oktober 2009. Hun begrunnet sin negative stil med at det var “for å få deg til å prestere bedre”.

Jeg tok opp oppførselen hennes med avdelingsleder og verneombud, responsen var at «hun mente det ikke sånn». 

Veilederene viste ingen interesse for å snakke med deltakerene utenom arbeidsinstrukser men sosialiserte gjerne seg i mellom uten å inkludere oss. I lunchpausen satte de seg alltid ved et eget bord og de holdt seg for seg selv i de andre pausene. Jeg tok det opp og det bedret seg noe. Avdelingsleder fulgte i minimal grad opp driften og snakket aldri med deltakerene. Jeg tror de færrste visste hvem som var avdelingsleder. Vi ble heller ikke informert om hva som skjedde med produktene etter at de forlot avdelingen.  Les videre

Reklame

NAV: Bare det gjelder mange nok kan vi snakke butikk.

Bidragsyter: Victoria

I kjølvannet av finanskrisen skjedde det noe. Store fagorganisasjoner satte et massivt fokus på at NAV må endre permiteringsreglene, slik at flere har krav på dagpenger.

I tillegg har avisene den siste tiden vært full av artikler om at NAV må rydde opp i dagpengekaoset, Dag Terje Andersen (AID) konstaterer at brukerne skal få den hjelpen de trenger og regjeringen arbeider med å stimulere sysselsettingen. Senest 20. mars vil regjeringen legge frem en proposisjon for Stortinget om situasjonen i NAV.

Nå har LO inngått avtale med Sparebank1 om at LO-medlemmer kan motta forskudd på dagpenger i banken. Kravene for å få forskudd er at det må forelegges dokumentasjon på oppsigelse eller permitering og kopi av dagpengesøknad. Skal man få forskudd må man ha lønnskonto i banken. Les videre

NAV – en introduksjon

Bidragsyter: Spindellett (Vibeke)

NAV, sier du.  Det der uutholdelige kontoret med de der inkompetente saksbehandlerne.  De sitter der med beina på bordet, og saken kommer vekk, og jeg får ikke pengene mine.  Så nikker vi samstemte med hodene våre alle mann, og alle har vi opplevd, eller kjenner en som har opplevd, eller kjenner en som kjenner en som har opplevd å stange hodet mot dette store stygge NAV-trollet.  Eller “NAV-vår alles store fæle mor” som Elin Ørjasæter så pent sier det i en kommentar på E24.  Det må bli et sabla rot når disse tre slåes sammen, sier hun, men det fine med Ørjasæter sin kommentar er framhevingen av at problemene i bunn og grunn handler om selve grunnmuren, om de tidligere etatenes kompliserte regelverk, om at disse regelverkene til dels har vært motstridende, og at de politiske målene er for ambisiøse. Les videre