Fagfolk avkledd

Bidragsyter: Sigrun

TV 2 tar opp undersøkelsen om psykiatrisk tvang som for et år siden ble presentert av Norsk psykiatrisk forening sammen med Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, der det tilsynelatende kom fram at flertallet av et representativt utvalg av befolkningen sa ja til omfattende bruk av tvang overfor psykisk lidende.

Jeg satte meg umiddelbart ned og skrev et kritisk innlegg til Klassekampen om denne såkalte undersøkelsen, men utrolig nok trykket de det ikke. Utrolig, fordi det ikke var dårligere enn mye annet jeg har fått på trykk og viktigere enn prostitusjon og annet jeg har skrevet om. Jeg regner med at de rett og slett ikke fant meg like troverdig som fagfolkene bak undersøkelsen. Det er et ikke ukjent fenomen fra sosiologien at det viktigste for å bli trodd ikke er hva som sies, men hvem som sier det. Men professor Frank Aarebrot kritiserer undersøkelsen i TV 2 sitt intervju, og han befinner seg i alle fall høyt i troverdighetshierarkiet.

Jeg blogget to poster om undersøkelsen da den ble offentliggjort. Jeg påpekte at tittelen var Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling, mens det i realiteten ble spurt om tvungen undersøkelse/innleggelse. Ingen typer tvangsbehandling var nevnt; ikke ett ord om sterke medikamenter eller om tvangsmidler. Spørsmålene om tvang var tvang mot medmennesker, ikke mot respondentene selv.

Respondentene ble ikke blitt spurt om hva de tenkte om tvangens traumefremkallende virkning. Dersom de hadde blitt spurt om de ville vært enige i at en seksuelt misbrukt søster hadde fått dratt ned buksa med makt for å få en sprøyte, selv om det kunne påføre henne et nytt traume, er det ikke sikkert at de ville ha svart ja til tvang. En stor andel innlagte i psykiatrien har en traumatisk bakgrunn, og det ble ikke berørt i undersøkelsen. Menneskerettighetene ble ikke engang nevnt!

Bare halvparten av de spurte mente kompetansen hos helsepersonellet er god eller svært god. Likevel ville de altså ha tvangsinnleggelse på sykehus hvor dette helsepersonellet jobber. Er dette pålitelige svar?

Respondentene ble ikke spurt om de kjente lovverket før de avga sine svar. De færreste nordmenn vet hvilke kriterier som ligger til grunn for tvangsinnleggelser. Mange tror man må være farlig for seg selv eller andre for å bli utsatt for psykiatriens tvang. Også journalister, inkludert NTB, som presenterte undersøkelsen, viste seg å tro det. De var rene mikrofonstativ for Psykiaterforeningen, selv om pressens selvforståelse er at den er vaktbikkje når det gjelder overgrep mot mannen i gata. Selv Aftenpostens erfarne journalist Anne Hafstad gikk i baret.

Journalister burde stilt spørsmål ved hvorfor Psykologforeningen uttalte at de ønsket å beholde behandlingskriteriet, når de tre år tidligere mente at man burde vurdere å fjerne det. Da undersøkelsen ble presentert, sa psykologene: «Det er gledelig å se at en så stor del av befolkningen slutter opp om den lovgivning vi har for psykisk helsevern.» Snakk om schizofreni!

Nå sier foreningen sammen med Sykepleierforbundet til TV 2 at de ble misbrukt av psykiaterne. Denne offerrollen kler dem dårlig. De burde hatt integritet nok til å trekke seg fra samarbeidet. Gjennom kontakter i miljøet fikk jeg vite i fjor vinter at de var klar over at de spilte for galleriet da undersøkelsen ble presentert. Det er svært alvorlig at de som skal hjelpe mennesker med deres livsproblemer, kan gå så til de grader på akkord med egen moral.

Tidspunktet for denne undersøkelsen var heller ikke tilfeldig. Den ble foretatt mens et utvalg arbeidet med behandlingskriteriet. Jeg er kjent med at representanter for Norsk psykiatrisk forening ville ha med undersøkelsen i rapporten som utvalget kom med i fjor sommer!

Det er synd at pressen ikke var våken og bevisst sitt ansvar da undersøkelsen ble presentert i fjor, men jeg håper i det minste at de kan få seg en vekker. Det er svært gledelig at TV 2 nå avkler fagfolk som er mer opptatt av egen makt og prestisje enn av menneskene de er satt til å hjelpe.

Reklamer

13 responses to “Fagfolk avkledd

 1. Viktig tema, dette, og veldig vanskelig å snakke om i media. (Som alt annet som har med psykisk sykdom, så lenge det ikke er ett tabloidoppslag om psykisk sykdom og tikkende bomber og det der…)

  Vil påpeke at formuleringen Snakk om schizofreni! er stigmatiserende og fordomsfull. Ordet du leter etter er vel «dobbeltmoral» eller «janusansikt»? Dersom du vil bruke en psykiatrisk diagnose, er nok F44.8 «Andre spesifiserte dissosiative lidelser» det du vil bruke, men det er litt lite kjent, eller hva?

 2. For meg er det ikke stigmatiserende å kalle fagfoks væremåte schizofren i denne sammenheng. Jeg har ingen respekt for psykiatriens diagnosemakeri.
  Jeg kjenner godt til disse dissosiative diagnosene, så for meg er det ikke «litt lite kjent».

 3. Nei, det er greit for meg at du ikke har respekt for «diagnosemakeri», men det er mulig å ikke spre rundt seg med fordommer likevel. Schizofreni er en veldig stigmatisert diagnose, og setninger som den du presenterer her bidrar ikke akkurat til å av-stigmatisere.
  Jeg snakket ikke om hvorvidt du kjenner til diagnosene, men hvorvidt «folk flest» kjenner til dem. Folk flest kjenner ikke til dem, folk flest tror at folk med schizofreni er tikkende bomber og har mange personligheter og whatnot.

 4. Diskusjonen om diagnosemakeri skal jeg la være å kommentere. For TV 2s innslag gav virkelig grunn til å drømme om at Psykologforeningen kunne være på vei til å skille lag med psykiaterne… Men – naturligvis ville det vært for godt til å være sant… for idag skriver Psykologforeningen på sine nettsider: » (…) Norsk Psykologforening har ikke på noe tidspunkt ment å unndra seg sitt medansvar for undersøkelsen. Vi har heller aldri ment eller uttalt at vi er ”….misbrukt i en kampanje som har vært regissert at NPF” (Norsk psykiatrisk forening) slik TV2 gir inntrykk av på sine nettsider i etterkant av nyhetsinnslaget. Spørreundersøkelsen var et samarbeid mellom tre likestilte parter. Den kritikken vi nå har fremmet i media, rammer derfor ikke den ene parten mer enn de to andre. Tvang er et svært alvorlig virkemiddel som det i gitte situasjoner og innenfor gjeldene lovverk likevel kan finnes gode argumenter for å benytte i psykisk helsevern. Åpenhet og vedvarende diskusjon om profesjonenes rolle er helt nødvendig. Det vil Norsk Psykologforening fortsatt bidra til, også om det skjer i etterpåklokskapens klare lys.» Les hele innlegget her: «Psykologforeningen presiserer om TV2-innslag«. Så spørs det da, hva Sykepleierforbundet sier? Kommer de også til å si at deres uttalelser ble misforstått, eller?

 5. På den «nye» nettsiden skriver TV 2 fortsatt at: «TV 2 kan avsløre at de to andre deltakerne bak undersøkelsen, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, har vært svært uenig med NPF. Både Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund ønsket å endre på spørsmålene, men fikk ikke gjennomslag dette fordi NPF argumenterte med at det hadde vært gjennomført en tilsvarende undersøkelse før – med samme spørsmål, fårTV 2 opplyst.. (…) Dette var både tendensiøst, voldsomt og unyansert, sier Unn Hammervold som er leder i Sykepleierforbundets landsgruppe av psykiatriske sykepleier.» – Dette bryter altså med det som Psykologforeningen i dag skriver på sine nettsider, hvor de avviser uenighet mellom de tre profesjonsforeningene.

  Uansett, tusen takk til statsviter og professor Frank Aarebrot som fortsatt står fjellfast på sin kritikk av profesjonsforeningenes «undersøkelse» av befolkningens syn på tvang. Tusen takk igjen.

 6. Ps. Psykologforeningen har altså klart å få TV 2 til å endre sin journalistiske beskrivelse av hvordan de oppfattet forholdet mellom psykiaterne og psykologene. Men – når vi får en diagnose, eller når psykologene og psykiaterne skriver hva som helst i sine journaler om oss, så får ikke vi endret en tøddel av det som de psykologene og psykiaterne har skrevet om oss. Men når en journalist skriver noe feil om dem, så må journalistene pent endre seg ja.

  Hva ville skjedd om TV 2 heller hatt latt være å ta hensyn til psykologenes korreksjon av det som journalisten skrev om dem, altså at TV 2 bare hadde latt den gamle linken med alt innhold bli stående som det var, og bare avvist deres innvendinger? Da kunne TV 2 brukt det videre i noen saker senere, for å vise hvordan det er for pasientene når psykiaterne og psykologene skriver feil om oss i sine journaler – uten at det blir endret, uansett hvor mye vi måtte be om det, for vår virkelighetsoppfatning er jo feil i deres øyne, også det vi sier om oss selv. For all ettertid blir psykologenes og psykiaternes gale ord om oss stående i deres journaler…

  Så – hvis TV 2 hadde latt være å ta hensyn til psykologenes klage på det som journalistene hadde skrevet om dem, og bare latt det bli stående, så ville det spredd feilinformasjon om forholdet mellom psykiaterne og psykologene – på samme måte som en hel masse som står skrevet om oss i deres psykiatriske journaler er riv ruskende galt…

  Da ville psykologene og psykiaterne selv kunne fått en bitteliten smak av hvordan det oppleves, når det blir skrevet riv ruskende gale ting om seg… Det passer for øvrig også fint inn i diskusjonen om diagnosemakeriet, som jo altså som nevnt handler om at noen bruker gale ord og beskrivelser om andre, og bare lar det bli stående, uansett hvor galt det måtte være, i den som det gjelder sine egne øyne, som jo er de sanne øynene – for det er den som uttaler seg selv som har den hele og fulle sannheten om en selv…

  Så tusen takk igjen til Frank Aarebrot som så tydelig kritiserer den fremgangsmåten som psykologene, psykiaterne og sykepleiernes bruker når de prøver å finne meningene til andre mennesker – eller rettere sagt, når den fremgangsmåten de benytter når de definerer andre mennesker syn på verden utenfor seg selv… Avslutningsvis vil jeg si at det er samme sak det hele dreier seg om, når de definerer andre menneskers syn på seg selv…. Hvor lenge skal det drøye før denne verden gjennomskuer psykiatriens faglige luftslott?

  Tusen takk igjen til TV 2 og Frank Aarebrot….

 7. Sigrun: Hvorfor svarer du ikke på kommentaren min? Jeg synes det er litt arrogant av deg å ikke svare på tiltale.

  Siden du ikke bryr deg om diagnoser, så antar jeg at du synes setninger som «Det er helt mongo» og «Han er hemma» er helt okei.

 8. Språk har ikke en iboende, essensiell betydning, som noen få «eier». Som aktive skapere av mening er vi mennesker med på å forme og omforme språket. Jeg synes det er helt greit å bruke «fagspråk», som schizofrent, depressivt, melankolsk, osv.

  Et søk i Retriever år ga nærmere 60 treff på bruken av ordet schizofreni i ikke-psykiatriske sammenhenger i løpet av et halvt år. De klart mest populære var politikk og kultur/massemediene, hvorav én avis (gjett hvilken!). Andre felt som ble diagnostisert, var blant annet to land (Norge og USA), reklamebransjen, moten, idretten og det psykiatriske behandlingsapparatet.

 9. Det psykiatriske behandlingsapparatet kvalifiserer helt klart til å få samtlige psykiatriske diagnoser. Er det noe som er sikkert i denne verden, så er det i allefall akkurat det. Den eneste diagnosen psykiatrien ikke selv kvalifiserer for er F99 Uspesifisert psykisk lidelse: «Ikke anbefalt restkategori som bare skal brukes når ingen annen kode fra F00–F98 kan brukes«.

  Derimot burde psykiatrien gitt diagnosen F99 til en hel rekke av sine pasienter, men det gjør de nok ikke ofte, for å si det mildt. Men uendelig mye verre er det jo hva man bruker diagnosene til. For det helt utrolig hvor sikre på egne ferdigheter et helt fagfelt kan være. De er så sikre i sin sak at de utfører sine metoder med tvang og fysisk makt makt mot folk, mot vår dypeste vilje… Hvem andre i denne verden tror så sterkt på sine egne ting, at de gjennomfører sitt syn med tvang og fysisk makt, mot personers kropper, mot personers hjerner, mot deres dypeste vilje… Hvor lenge skal det drøye før denne verden gjennomskuer psykiatriens faglige luftslott…

 10. Tilbaketråkk: Kontroversiell undersøkelse om tvangsbruk « Ettertid

 11. Det har ikke noe å si om DU ikke mener vondt. Det er fortsatt stigmatiserende. Du av alle burde vel vite hvordan det er å få en merkelapp du ikke kjenner deg igjen i?

 12. Marianne, det er fint at du kjører videre på diagnosedebatten, det trengs virkelig. Men har du i tillegg også noen kommentarer til det som er hovedtemaet i den opprinnelige artikkelen? Kanskje det fins noen fellesnevnere her, som henger sammen, på en eller annen måte:)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s